Go to Top

Hyresvärden vill ha in hyran varje månad

Hyran ska betalas månadsvis i förskott – senast sista vardagen i föregående månad. Om du inte betalar hyran kan du bli tvungen att flytta.

Du ska betala hyran varje månad även om du inte får någon hyresavi från värden. En hyresavi är bara en service som hyresvärden ger som underlättar både för dig och värden. Detsamma gäller autogiro där hyran dras direkt från hyresgästens bankkonto till hyresvärdens konto. Det är fortfarande ditt ansvar att kontrollera att hyran verkligen betalas.

 Problem att betala hyran?

Om du inte betalar hyran i tid kan du bli uppsagd och tvingas då att flytta. Om du har problem med att betala hyran är det viktigt att ta kontakt med hyresvärden. Det kan till exempel finnas möjlighet att göra en avbetalningsplan och dela upp betalningen av skulden.

Om du har en hyresskuld och din hyresvärd har delgivit dig en uppsägning eller ansökt om handräckning hos Kronofogden så kan du återvinna din hyresrätt om du betalar de hyror du är skyldig. Du måste då betala de förfallna hyrorna inom tre veckor från det att du fick uppsägningen eller ansökan om handräckning. Om du fortsätter att upprepade gånger betala hyran för sent riskerar du att sägas upp. Då gäller inte de tre veckorna längre.

Print Friendly
 
, , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *